ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - intertrans

Υπηρεσίες

Με αξιόπιστο στόλο οχημάτων και σε συνεργασία με τους ανταποκριτές μας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Intertrans πραγματοποιεί περισυλλογές και παραδόσεις groupage και πλήρων φορτίων από και προς χώρες της Ευρώπης και σταθερά προγραμματισμένες αναχωρήσεις και αφίξεις από και  προς την Ελλάδα ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών μας  με αξιοπιστία και ταχύτητα.

 

Οδικές μεταφορές τμηματικών (groupage) και πλήρων (complete) φορτίων

  • Καθημερινές αναχωρήσεις από:  Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο , Ιταλία
  • Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από: Γαλλία,  Ισπανία, Αυστρία, Αγγλία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία & Βουλγαρία
  • Εβδομαδιαίες αναχωρήσεις προς: Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ιταλία , Γαλλία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία & Βουλγαρία

 

Ειδικές μεταφορές – υπερμεγέθη & υπέρβαρα φορτία

Μεταφορές υπερμεγεθών και υπέρβαρων φορτίων, υπό την επίβλεψη και τον σχεδιασμό του ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού μας . Αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας, με βάση την ιδιαίτερη φύση κάθε έργου.

 

Υπηρεσίες cross-docking , εναπόθεσης & αποθήκευσης 

Προσωρινή εναπόθεση ή μακροχρόνια αποθήκευση με διαχείριση αποθέματος. Φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων , με σκοπό τη διανομή τους εντός Ελλάδος ή μεταφοράς τους προς το εξωτερικό.