ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ INTERTRANS ΑΠΟ ΤΗΝ TUV ΕΛΛΑΣ ( TUV NORD ) ΑΕ - ΝΕΑ -intertrans

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ INTERTRANS ΑΠΟ ΤΗΝ TUV ΕΛΛΑΣ ( TUV NORD ) ΑΕ

18/10/2011

 

Η INTERTRANS Α.Ε. προσκάλεσε τον φορέα πιστοποίησης TUV ΕΛΛΑΣ ( TUV NORD ) Α.Ε.  για την επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  της εταιρείας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008.

 

Οι επιθεωρητές διεξήγαγαν σχετική επιθεώρηση και εκδόθηκε πιστοποιητικό με ημερομηνία έκδοσης 07/08/2011 και λήξη ισχύος στις 06/08/2014 για το πεδίο εφαρμογής Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Εμπορευμάτων στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό.

 

Η Διοίκηση και ο Εκπρόσωπος της Διοίκησης για την Ποιότητα (ΕτΔ) της INTERTRANS ΑΕ , σε συνεργασία με το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης,  μεριμνούν για την αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που προσφέρει η εξελιγμένη έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των πελάτων της.