Η INTERTRANS Α.Ε. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ STRONGEST COMPANIES IN GREECE ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ - ΝΕΑ -intertrans

Η INTERTRANS Α.Ε. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ STRONGEST COMPANIES IN GREECE ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ

22/12/2011

Με βάση το ICAP Rating Score , η  INTERTRANS Α.Ε.  συνεχίζει να είναι μέλος της Κοινότητας « Strongest Companies in Greece » για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι την κατατάσσει στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο.

 

Οι « Strongest Companies in Greece » είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης ( rating scores ) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα « Strongest Companies in Greece » έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

 

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Τσακίρη , Διευθύνων Σύμβουλο και Πρόεδρο της INTERTRANS Α.Ε. , η ένταξη της εταιρείας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις    « Strongest Companies in Greece »  ιδιαίτερα στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί , είναι αποτέλεσμα της εύρυθμης  λειτουργίας της η οποία σκοπό έχει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης που υπάρχει από όλους τους συνεργάτες της.