Η INTERTRANS Α.Ε. αναγνωρίζεται από την ICAP Group ως μια από τις « Strongest Companies in Greece » - ΝΕΑ -intertrans

Η INTERTRANS Α.Ε. αναγνωρίζεται από την ICAP Group ως μια από τις « Strongest Companies in Greece »

16/09/2010

Η INTERTRANS Α.Ε.  εντάχθηκε στις « Strongest Companies in Greece » της ICAP Group, ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα , έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητα της είναι πραγματικά υψηλή.

 

Οι « Strongest Companies in Greece » είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης ( credit ratings ) της ICAP Group. Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα « Strongest Companies in Greece » έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

 

Ο Γιώργος Τσακίρης , Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της INTERTRANS , δήλωσε σχετικά : « Με την ένταξη της εταιρείας μας στις Strongest Companies in Greece , ειδικά σε μια περίοδο που όλοι δοκιμαζόμαστε τόσο έντονα από την κρίση , αποδεικνύεται πως η INTERTRANS λειτουργεί με γνώμονα τον σεβασμό προς τους πελάτες της, τους προμηθευτές της και τους εργαζομένους της εμπνέοντας την εμπιστοσύνη που κάθε εταιρεία θα πρέπει να εμπνέει ».