ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΝΕΑ -intertrans

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

03/07/2011

Η INTERTRANS από την 1 Ιουλίου 2011 δημιούργησε και προσφέρει στους πελάτες της , μέσω της ιστοσελίδας της , την υπηρεσία ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ .

Μέσω αυτής της υπηρεσίας θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να εισάγουν ή να εξάγουν εμπορεύματα να υπολογίζουν άμεσα , εύκολα και γρήγορα το κόστος μεταφοράς. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά τις κύριες γραμμές της εταιρείας μας και ειδικά τα γκρουπάζ φορτία.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών παραμένει στην διάθεση όλων για οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη.