Η Intertrans στηρίζει το έργο της Human Plus e.V. - ΝΕΑ -intertrans

Η Intertrans στηρίζει το έργο της Human Plus e.V.

07/05/2019

Η διεθνώς δραστηριοποιούμενη φιλανθρωπική οργάνωση Human Plus e.V. www.Human-Plus.org , οι ενέργειες της οποίας αποβλέπουν στην υποστήριξη και βοήθεια των οικονομικώς και υλικώς πληγέντων χωρών,  πρότεινε στην Intertrans να στηρίξει το έργο της, μεταφέροντας ένα πλήρες φορτηγό με 33 παλέτες νοσοκομειακό εξοπλισμό, τα οποία παραδόθηκαν σε διάφορα Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος.

Η Intertrans στα πλαίσια της αυστηρά συνειδητοποιημένης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της δέχθηκε και σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τον ανταποκριτή της KLG EUROPE στην Ολλανδία, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου το μεταφορικό κόστος, μετέφεραν την αποστολή από τη Γερμανία προς την Ελλάδα.