Καινοτομία & Τεχνολογία - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -intertrans

Καινοτομία & Τεχνολογία

Στην Intertrans επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η αξιοπιστία των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας αποτελούν πλέον βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για εξίσου αξιόπιστες μεταφορικές υπηρεσίες.

Ενημερωνόμαστε καθημερινά και ακολουθούμε τις εξελίξεις. Αναπτύξαμε και αναβαθμίζουμε συνεχώς σύστημα διαχείρισης δεδομένων, το οποίο βασίζεται στα πλέον σύγχρονα εργαλεία , με απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης.